OM OSS

Vår Ambition

Axilium grundades med målet att göra det enkelt för vanliga människor att vara med i ett tidigt skede på spännande investeringar. Dessa har genomgått en gedigen analys och kontroll för att säkerställa att förutsättningarna finns för en framgångsrik resa. I Silicon Valley kallas denna investeringsfas för ”dödens dal” då det är under denna period många bolag misslyckas, främst på grund av underfinansiering. Axilium fokuserar på just det här segmentet och arbetar intensivt med att identifiera de bolag som har det lilla extra som krävs för att nå fram till en lyckad marknadslansering, och så småningom en exit.

För att utföra det här arbetet tar vi hjälp av ett flertal experter inom olika områden som, med sin erfarenhet och spetskompetens, hjälper oss att analysera potentiella investeringar. Vi genomför sedan investeringarna med eget kapital, och först efter en period där vi ser att bolaget har utvecklats, samt har goda framtidsutsikter, erbjuder vi våra medlemmar att bli delägare. På så vis arbetar vi tillsammans med vårt nätverk för att bygga de bolag som i framtiden kan bli världsledande inom sina områden.


Vår Vision

Att alla ska kunna investera i spännande tillväxtbolag utan att behöva satsa en förmögenhet.


Vårt Uppdrag

Att skapa Sveriges ledande medlemsklubb för investeringar i kvalitetssäkrade bolag med exponentiell tillväxtpotential.


Arash Jamali, Partner    

Arash är en sann entreprenör där intresset för bolagsbyggande började i tidig ålder. Han har över 15 års erfarenhet av att arbeta med försäljning och företagsutveckling, och hans bidrag till utvecklingen i ett flertal bolag har varit en avgörande faktor i framgången. Arash har ett gediget nätverk bestående av några av Sveriges mest kompetenta personer inom ett flertal områden och använder nätverket till att stötta Axiliums arbete med befintliga och potentiella portföljbolag när en viss spetskompetens krävs.

Arash innehar en kandidatexamen inom ekonomi med inriktning organisation och ledarskap.Drivkraften för Arash är att få vara med och bygga något stort tillsammans med andra.Han brinner för att hjälpa bolag och duktiga entreprenörer förvandla sina idéer till framgångsrika verksamheter och samtidigt bygga stora värden för aktieägarna.


Karl Xavier, Partner    

Karl har över 20 års erfarenhet från finansbranschen och har arbetat med allt från analys till bolagsstyrning, både i Sverige och utomlands samt inom både stora och små banker och finansbolag. Karl arbetar numera enbart med startups och applicerar all sin kunskap och erfarenhet till att lyfta dessa spännande bolag och hjälpa duktiga entreprenörer realisera sina mål och ambitioner.

Karl är utbildad ekonom men har alltid haft ett stort intresse för IT och ny teknik överlag. Han brinner för att vara med i framkant när nya innovationer skall introduceras på marknaden och får stor glädje av att kunna bidra till denna utveckling.

Anders Björklund, Advisor    

ORATOR, SPECIALIST IN ONLINE, DIGITAL, BUSINESS, BRANDING, MARKETING AND SALES

"Do ask a lot of questions, and know what to do with the answers. I claim that you should look from the outside!"

Anders Björklund, VD på Zooma, är sedan mer än 20 år flitigt anlitad av några av världens största B2B-bolag för att hjälpa dem göra ”online” och digitalisering till en naturlig del av sin affär. Han har en god förståelse för hur långt människor har kommit när det gäller "onlinifiering" och digitalisering, och även hur långt efter många företag och organisationer fortfarande ligger.

Allan Heron, Advisor    

PARTNER, BOARD MEMBER, INVESTMENT DIRECTOR

Var med och drev framgången bakom Kirby Company. Internationellt ansvarig och lanserade bolaget och deras produkter på ett tiotal nya marknader, primärt i Asien. Reformerade bolagsstrukturen och ökade bolagets försäljning med tusentals procent. Var med och noterade bolaget på Nasdaq, värdering 1 miljard SEK. Var även med och byggde upp en startup verksam inom Finans och inteckning, från nystartad till exit. Värdering +8 miljarder SEK.

En oerhörd kompetens besitter Allan främst inom Försäljning och Marknadsföring, samt att driva bolag. Hans idéer hos Kirby var banbrytande under 80- och 90-talet och låg till grund för bolagets framgångar.

Han har de senaste åren anlitats av en rad bolag för sin spetskompetens att expandera bolag mot den internationella arenan.

Anonym Person*, Advisor    

REFERERAS OFTAST SOM UPPFINNARE OCH EN FÖRETAGSPROFIL

Hen har ca 40 års erfarenhet av att analysera och investera i bolag i tidigt skede. Hen har även ett brinnande intresse för bio-science, framförallt inom cancerområdet. Hen har mer än 5 års universitetsstudier i kemi och biologi, vid Umeå Universitet. Inom biologin har fördjupning skett inom bland annat genetik, molekylärbiologi och immunologi.

Anonym Person*, Advisor    

20 ÅRS ERFARENHET AV INTERNATIONELLA ONOTERADE INVESTERINGAR

Lång erfarenhet av bedömning, utvärdering och förvaltning av onoterade bolag i Europa, Asien och Nordamerika.Tidigare VD för ett bolag som förvaltat internationella fond-i-fond i onoterade investeringar.

Forskarstudier i allokeringsteori och hur onoterade investeringar påverkar egenskaperna i en total tillgångsportfölj.

* Vissa personer är anonyma av olika skäl. Detta beror på eventuella jävsituationer, preferenser eller annan orsak.