PORTFÖLJ


Planacy  (BI)  

Planacy AB grundades 2015, men dessförinnan ligger år av produktutveckling, testning och förfining i nära dialog med ekonomiansvariga, controllers och verksamhetschefer. Närmare 50 namnkunniga företag i Norden har redan valt Planacy som sin primära lösning för budget, prognos och planering. Nu växer vi och söker fler medarbetare och partners som vill hjälpa kunder att lyfta blicken och bli mer framgångsrika med hjälp av Planacy.

Planacy är en modern integrerad planeringsplattform för finansiell och operativ planering, byggd för att hantera en komplex verklighet som kan anpassas efter kundens verksamhetsbehov istället för tvärtom. Med Planacy elimineras det tidsödande, manuella och repetitiva arbetet och man ges stöd för en snabbare, säkrare mer kollaborativ och på så vis också roligare och mer värdeskapande planeringsprocess.


Xelba  (IoT)  

Founded in 2017, Xelba delivers hardware and software tools to help companies – from large enterprises to innovative SMEs – to transform the way that they deploy and integrate cutting edge IoT.

A new venture from a team of serial entrepreneurs and tech industry veterans, Xelba is striving to be the world leader in making the future of connected technology accessible and available – today.


Dessa bolag ingår i Axiliums satellit -/ holdingbolag AXC Future Tech AB, vars enda uppgift är att äga aktier i ovan nämnda bolag. Holdingbolaget möjliggör för medlemsinvesteringar utan att påverka portföljbolagens aktieböcker samt ge Axilium och dess aktieägare ett säkrare investeringsupplägg.