Stockpicker

AXILIUM GÖR DET ENKELT


Varför skall det vara svårt att investera i onoterade bolag?

Axilium specialiserar sig på att finna guldkornen bland mängden av nystartade företag som behöver kapital till att utveckla och lansera sin produkt eller tjänst. De flesta investerare inom detta segment är större institutioner eller förmögna familjer som har möjlighet att investera stora belopp, men på Axilium vill vi erbjuda samma möjligheter till alla. Våra medlemmar får således chansen att vara med på en spännande resa genom att investera i de bolag som vi har tagit in i vår portfölj. Axilium genomför en gedigen due diligence process inför varje investering, vilket innebär att analysen redan är gjord. Därmed har vi förvandlat en tämligen komplex process till något mycket enkelt för våra medlemmar, som får möjlighet att investera ett relativt litet belopp i en kvalitetssäkrad investering. Ta steget redan idag genom att bli medlem och därmed få tillgång till exklusiva investeringserbjudanden – självklart utan någon förpliktelse.Steg Ett

Registrera dig och luta dig tillbaka.

Steg Två

Vi identifierar,
ana­lyserar och väljer ut lovande tillväxt­bolag.

Steg Tre

Investera i vanligtvis otillgängliga bolag, från 50 000 SEK och uppåt.

Steg Fyra

Följ din investering tillsammans med din egen kontaktperson.

Aktuellt just nu

Vi har nyligen introducerat en ny investeringsmöjlighet för våra medlemmar med fokus på företagseffektiviseringar inom två områden. Det första ligger inom Industriell IoT - antagligen den största förändringen inom den industriella världen vi ser just nu. Företaget är igång och har redan landat några större internationella kunder, däribland Facebook. Det andra bolaget förbättrar och effektiviserar budget och planeringsarbete och erbjuder ett kraftfullt verktyg till bolag stora som små. Många kända Svenska företag finns redan med som kunder och uppskattar att äntligen ha full koll på hur framtiden ser ut.

  • Stark och stabil kundportfölj om ett femtiotal bolag, inkluderande NCC, ASSA ABLOY, HSB..
  • BI-marknaden är i sin linda, och förväntas omsätta över 200 miljarder inom några år. Anaplan, med liknande teknik som enligt marknaden uppfattas som krånglig och avancerad, noterades härom månaden till ett värde över 40 miljarder SEK.
  • Verktyget är redan identifierat av ovan nämnda samarbetspartners som ett intressant bolagsförvärv, vilket också är utstakad exitprognos. Diskussioner om uppköp har inletts och realiseras först efter gemensamt satta targets är uppnådda.


  • En av grundarna kommer från att ha arbetat tillsammans med Steve Jobs på Apple under 80- och 90- talet. Var även en av ansvariga att lansera Apple i Asien under samma period.
  • Nyligen tillsatt VD (på deltid), Jan Petzel, kommer från att ha agerat VD på Goldman Sachs i Storbritannien i över elva år. Under perioden tog Jan in över 2 miljarder SEK i kapitalanskaffning.
  • Bolagets plattform har redan prisats vid åtskilliga tillfällen och man är idag först med en kommunikationslösning för IoT-sektorn. Behovet av denna helhetslösning bevisades snabbt då bolaget grundades 2017 och sluter avtal med självaste Facebook där bolagets xPlatform skall integreras i Facebooks lokaler i Silicon Valley.