SLUT
Varför Axilium investerade i Xelba

Vi går sakta men säkert mot en fullt uppkopplad värld och inom industrin börjar det bli en nödvändighet att hänga med i denna utveckling för att effektivisera verksamheten, accelerera hela värdekedjan, samt höja kvaliteten. Xelba har utvecklat en unik och briljant helhetslösning inom IoT som är lika effektiv som den är enkel att installera och använda. Hög innovationsfaktor och avkastningspotential.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Xelba

Vi går sakta men säkert mot en fullt uppkopplad värld och inom industrin börjar det bli en nödvändighet att hänga med i denna utveckling för att effektivisera verksamheten, accelerera hela värdekedjan, samt höja kvaliteten. Xelba har utvecklat en unik och briljant helhetslösning inom IoT som är lika effektiv som den är enkel att installera och använda. Hög innovationsfaktor och avkastningspotential.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.