SLUT
Varför Axilium investerade i Gradientech

Resistens mot antibiotika är det största medicinska hotet mot mänskligheten som världen har sett på länge. Ingen vill tillbaka till världen som den var innan 1928 när antibiotikan introducerades och i ett svep räddade livet på miljontals människor. Gradientech utvecklar en apparat som snabbt testar för antibiotikaresistens hos sepsispatienter så att läkare kan administrera rätt antibiotika betydligt snabbare än vad som sker idag. Deras teknik blir en viktig nyckel i kampen mot antibiotikaresistens och kommer dessutom rädda många liv och spara mycket pengar för sjukvården. Lägg till ett av de mest kompetenta team som Axilium någonsin haft nöjet att arbeta med, så blev Gradientech en självklar investering för Axilium.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Gradientech

Resistens mot antibiotika är det största medicinska hotet mot mänskligheten som världen har sett på länge. Ingen vill tillbaka till världen som den var innan 1928 när antibiotikan introducerades och i ett svep räddade livet på miljontals människor. Gradientech utvecklar en apparat som snabbt testar för antibiotikaresistens hos sepsispatienter så att läkare kan administrera rätt antibiotika betydligt snabbare än vad som sker idag. Deras teknik blir en viktig nyckel i kampen mot antibiotikaresistens och kommer dessutom rädda många liv och spara mycket pengar för sjukvården. Lägg till ett av de mest kompetenta team som Axilium någonsin haft nöjet att arbeta med, så blev Gradientech en självklar investering för Axilium.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
QuickMIC® vinner Red Dot Design Award 2021
Gradientech har tilldelats Red Dot Award: Product Design 2021 för sitt QuickMIC-diagnossystem för ultrasnabb antibiotikakänslighetstestning. Red Dot är internationellt erkänt som en av de mest prestigefyllda kvalitetsförseglingarna för bra design. Det tilldelas produkter som har verkligt exceptionell design.
( Gradientech, 2021-03-25)
Gradientech offentliggör första externa QuickMIC® systeminstallation
Gradientech är glada att kunna tillkännage installationen av deras QuickMIC-system för snabb antibiotikakänslighetstestning (AST) vid Uppsala universitetssjukhus, ett av Sveriges största sjukhus. Det installerade QuickMIC-systemet används för närvarande i en betateststudie med syfte att analysera kliniska prover från sepsispatienter i en rutinmässig laboratoriemiljö.
( Gradientech, 2021-03-01)
Gradientech Announces Prominent International Scientific Advisory Board
With their clinical microbiology expertise, Prof. G. Kahlmeter, Assoc. Prof. J. Bender and Prof. H. Rhode will provide valuable support in preparing for a successful market launch of Gradientech’s in vitro diagnostic system for ultra-rapid antibiotic susceptibility testing, claimed to be the fastest among new systems in development.
( Gradientech, 2020-12-15)
Watch our new video
Watch our new video to learn more about our unique linear concentration gradient technology and its biological applications. It was a pleasure working with Hyperfine Studios who created this fine-looking animation. #Gradientech #gradients #technology #AST

#Gradientech @ Twitter, Instagram, Facebook
#gradients @ Twitter, Instagram, Facebook
#technology @ Twitter, Instagram, Facebook
#AST @ Twitter, Instagram, Facebook
( Gradientech, 2020-11-23)
Microbiological Spring Meeting, May 2021, Uppsala
Gradientech will be presenting its QuickMIC system at the sixth edition of the Infection Week & Microbiological Spring Meeting. The meeting will be held on 25 – 28 May 2021 at Fyrishov, Uppsala, Sweden.
( Gradientech, 2020-11-06)