Varför Axilium investerade i Inniti

I takt med att världen blir allt mer uppkopplad måste företagen ställa om för att vara konkurrenskraftiga. Många områden ligger fortfarande på efterkälken, och ett av dessa är maskintunga forskningsprocesser.

Inniti har utvecklat mjuk- och hårdvara som bland annat kan automatisera hela cykler inom kemiska syntesprocesser. Effektivisering och bättre data är två starka argument för Inniti.

Deras första kund rapporterar en 300% produktivitetsökning och över 70% reducerat manuellt arbete.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Inniti

I takt med att världen blir allt mer uppkopplad måste företagen ställa om för att vara konkurrenskraftiga. Många områden ligger fortfarande på efterkälken, och ett av dessa är maskintunga forskningsprocesser.

Inniti har utvecklat mjuk- och hårdvara som bland annat kan automatisera hela cykler inom kemiska syntesprocesser. Effektivisering och bättre data är två starka argument för Inniti.

Deras första kund rapporterar en 300% produktivitetsökning och över 70% reducerat manuellt arbete.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
aktuella nyheter om Inniti

The road to a successful membrane pilot
Convincing customers to implement a new type of membrane in their process is complicated and requires extensive proof of concept at the customer's facility. This post will dig into how state of the art lab-scale pilot solutions can increase the chances for a successful pilot.
( 2022-01-21 )
New board of directors
Inniti has elected a new board of directors to help the continuous growth of Inniti.
( 2022-01-19 )
The road to a successful membrane pilot
Convincing customers to implement a new type of membrane in their process is complicated and requires extensive proof of concept at the customer's facility. This post will dig into how state of the art lab-scale pilot solutions can increase the chances for a successful pilot..
( 2020-06-12 )
Inniti stärker styrelsen och lanserar ny hemsida!
Styrelsen stärks från två håll – vi välkomnar Else Beth Trautner, styrelseordförande, och Claus Helix-Nielsen, styrelseledamot. Läs mer om tillskotten i länken nedan. Utöver detta har man också lanserat en ny design på hemsidan.
( 2020-04-01 )