SLUT
Varför Axilium investerade i ResoTher Pharma

Investeringsteamet fick i uppdrag att identifiera den sjukdom som tog flest liv, och sedan hitta ett bolag som gör något åt detta. Det som orsakar flest dödstal i världen är hjärt-/kärlsjukdomar, och så har det varit i minst 15 år. I USA och EU tillsammans beräknas komplikationerna kosta vården $50 miljarder per år. ResoTher’s patenterade lösning RTP-026 avser att minska antalet dödsfall och lidande genom att adressera den skadliga immunresponsen som orsaker allvarliga problem efter en hjärtinfarkt. Idag finns ingen lösning på marknaden för detta problem och vi estimerar att marknaden för en fungerande behandling överstiger $1.2 miljarder årligen.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i ResoTher Pharma

Investeringsteamet fick i uppdrag att identifiera den sjukdom som tog flest liv, och sedan hitta ett bolag som gör något åt detta. Det som orsakar flest dödstal i världen är hjärt-/kärlsjukdomar, och så har det varit i minst 15 år. I USA och EU tillsammans beräknas komplikationerna kosta vården $50 miljarder per år. ResoTher’s patenterade lösning RTP-026 avser att minska antalet dödsfall och lidande genom att adressera den skadliga immunresponsen som orsaker allvarliga problem efter en hjärtinfarkt. Idag finns ingen lösning på marknaden för detta problem och vi estimerar att marknaden för en fungerande behandling överstiger $1.2 miljarder årligen.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.