SLUT
Varför Axilium investerade i Texray

’Ett helt nytt material’ var något som lockade Axilium’s intresse direkt. Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar. I dag har Texray lyckats lansera sina första produkter, men Axilium ser ett flertal intressanta användningsområden för materialet och vi tror att tekniken kommer bli en het uppköpskandidat när Texray bevisat marknadspotentialen. Bolaget befinner sig nu i en global expansionsfas och ett Amerikanskt dotterbolag är under uppbyggnad.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Texray

’Ett helt nytt material’ var något som lockade Axilium’s intresse direkt. Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar. I dag har Texray lyckats lansera sina första produkter, men Axilium ser ett flertal intressanta användningsområden för materialet och vi tror att tekniken kommer bli en het uppköpskandidat när Texray bevisat marknadspotentialen. Bolaget befinner sig nu i en global expansionsfas och ett Amerikanskt dotterbolag är under uppbyggnad.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Texray expands to new markets due to the growing demand for our state-of-the-art radiation protection products
Texray announces the company's expansion to a new region and establishes new entity - Texray Inc, for the North American market. Texray fulfilled the FDA registration in late 2020, and the new entity Texray Inc. will now distribute products domestically in the USA. Since the FDA registration, Texray has shipped products from the European-based warehouse to customers in the USA, but as the demand is growing for Texray's products, expanding in local markets is crucial to withhold excellent services..
( Texray, 2021-04-13)
Läkare som använder Texray-produkter bekräftar stor användbarhet och komfort
Texray utvecklar en patenterad strålskyddstextil som tillgodoser behovet av bekväm personlig skyddsutrustning (PPE). För läkare som för närvarande använder olika strålskyddsplagg under röntgenstyrda kirurgiska ingrepp..
( Texray, 2021-03-10)
Vid bolagsstämma i Texray AB har Jeffery B. Jump valts till ny Ordförande i Texray AB.
Jeffery Jump har 40 års erfarenhet av den internationella medicintekniska industrin, varav 15 år har varit på styrelsenivå. Jeffery är idag vd på MedAlliance Swiss Medical Technology som har sitt huvudsäte i Schweiz. Han var tidigare VD för SGX börsnoterade bolag Biosensors där han tillbringade 13 år och som under denna tid växte från ett start-up till att bli den fjärde största leverantören av stent i världen.
( Texray, 2020-12-18)
Texray är den första strålskyddstextilen i världen som skyddar läkare från joniserande strålning
Texray, fd Ten Medical Design som utvecklat en avancerad textil med strålskydd, har i höst omprofilerat sig och bytt såväl namn som skepnad. Bakom företaget ligger samma dedikerade team som har åtagit sig att bidra till den ökande efterfrågan på kliniskt validerad personlig skyddsutrustning. Texray är den första strålskyddstextilen i världen som skyddar läkare från joniserande strålning.
( Texray, 2020-11-26)
Savers need saving too
Safety, functionality, or comfortability, what would you prefer? Most would argue safety without a doubt. Nevertheless, why should you have to choose? The benefits of Endovascular interventions are immense. For patients, less invasive procedures, for Society; more convenient due to reduced healthcare costs since shorter recovery time.
( Texray, 2020-11-03)