SLUT
Varför Axilium investerade i Texray

’Ett helt nytt material’ var något som lockade Axilium’s intresse direkt. Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar. I dag har Texray lyckats lansera sina första produkter, men Axilium ser ett flertal intressanta användningsområden för materialet och vi tror att tekniken kommer bli en het uppköpskandidat när Texray bevisat marknadspotentialen. Bolaget befinner sig nu i en global expansionsfas och ett Amerikanskt dotterbolag är under uppbyggnad.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Texray

’Ett helt nytt material’ var något som lockade Axilium’s intresse direkt. Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar. I dag har Texray lyckats lansera sina första produkter, men Axilium ser ett flertal intressanta användningsområden för materialet och vi tror att tekniken kommer bli en het uppköpskandidat när Texray bevisat marknadspotentialen. Bolaget befinner sig nu i en global expansionsfas och ett Amerikanskt dotterbolag är under uppbyggnad.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Vid bolagsstämma i Texray AB har Jeffery B. Jump valts till ny Ordförande i Texray AB.
Jeffery Jump har 40 års erfarenhet av den internationella medicintekniska industrin, varav 15 år har varit på styrelsenivå. Jeffery är idag vd på MedAlliance Swiss Medical Technology som har sitt huvudsäte i Schweiz. Han var tidigare VD för SGX börsnoterade bolag Biosensors där han tillbringade 13 år och som under denna tid växte från ett start-up till att bli den fjärde största leverantören av stent i världen.
(Texray AB, 2020-12-18)
Texray är den första strålskyddstextilen i världen som skyddar läkare från joniserande strålning
Texray, fd Ten Medical Design som utvecklat en avancerad textil med strålskydd, har i höst omprofilerat sig och bytt såväl namn som skepnad. Bakom företaget ligger samma dedikerade team som har åtagit sig att bidra till den ökande efterfrågan på kliniskt validerad personlig skyddsutrustning. Texray är den första strålskyddstextilen i världen som skyddar läkare från joniserande strålning.
(Texray AB, 2020-11-26)
Savers need saving too
Safety, functionality, or comfortability, what would you prefer? Most would argue safety without a doubt. Nevertheless, why should you have to choose? The benefits of Endovascular interventions are immense. For patients, less invasive procedures, for Society; more convenient due to reduced healthcare costs since shorter recovery time.
(Texray AB, 2020-11-03)
Texray nominated for the Global Startup Awards
Global Startup Awards is the largest independent startup ecosystem competition, with the mission to find, recognize, and connect the future shapers of the digital age from worldwide. The award is present in over 70 countries on three continents. Texray is proud to reveal that we are nominated in The Central European/Nordic Startup Award in three categories.
(Texray AB, 2020-10-20)
Ten Medical Design AB becomes Texray AB
While our name is changing, our ownership and our product innovations remain the same. We are committed in contributing to the escalating demand for clinically validated personal protection equipment. Our focus is clear; with Texray - the first radiation protection textile in the world, we will continue to protect medical practitioners from ionizing radiation.
(Texray AB, 2020-09-03)