SLUT
Varför Axilium investerade i Knodd

Digitala vårdtjänster har exploderat på marknaden de senaste åren och marknaden har tagit väl emot denna evolution. Axilium har under åren utvärderat en rad tjänster inom e-hälsa, inklusive digital vård, men fram tills nu har det saknats den unikitet som krävs för att Axilium ska satsa. Knodd erbjuder alla de fördelar som övriga digitala vårdgivare erbjuder, men de gör det endast med barn i fokus, och i detta är de unika. Utöver vårdtjänsten, som redan är under kommersialisering, utvecklas en modern och användarvänlig vårdguide till föräldrar, som vi tror kommer att på sikt ge större intäkter än vårdtjänsten, och är dessutom enkelt att skala globalt - Vilket är ytterligare ett krav för alla Axiliums bolag.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Knodd

Digitala vårdtjänster har exploderat på marknaden de senaste åren och marknaden har tagit väl emot denna evolution. Axilium har under åren utvärderat en rad tjänster inom e-hälsa, inklusive digital vård, men fram tills nu har det saknats den unikitet som krävs för att Axilium ska satsa. Knodd erbjuder alla de fördelar som övriga digitala vårdgivare erbjuder, men de gör det endast med barn i fokus, och i detta är de unika. Utöver vårdtjänsten, som redan är under kommersialisering, utvecklas en modern och användarvänlig vårdguide till föräldrar, som vi tror kommer att på sikt ge större intäkter än vårdtjänsten, och är dessutom enkelt att skala globalt - Vilket är ytterligare ett krav för alla Axiliums bolag.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.