Varför Axilium investerade i Planacy

Investeringstemat i AXC Future Tech (Planacy och Xelba) handlar om effektivisering och hur företag kan förbättra sin konkurrenskraft genom att använda den senaste tekniken – både mjukvara och hårdvara. Planacy erbjuder ett verktyg som hjälper bolag se in i framtiden och därmed få en betydligt bättre träffsäkerhet i budget och planeringsarbetet. Några av Sveriges största företag är redan kunder, och är oerhört nöjda med den effektivisering Planacy erbjuder.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Planacy

Investeringstemat i AXC Future Tech (Planacy och Xelba) handlar om effektivisering och hur företag kan förbättra sin konkurrenskraft genom att använda den senaste tekniken – både mjukvara och hårdvara. Planacy erbjuder ett verktyg som hjälper bolag se in i framtiden och därmed få en betydligt bättre träffsäkerhet i budget och planeringsarbetet. Några av Sveriges största företag är redan kunder, och är oerhört nöjda med den effektivisering Planacy erbjuder.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Planacy och Exsitec ingår partnerskap!
Konsultbolaget Exsitec, som är en av marknadens största återförsäljare av Visma, har nu ingått partnerskap med Planacy. Exsitec är specialister på affärssystem, beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer och tillsammans med Planacy vill de möjliggöra en effektivare, enklare och roligare vardag för sina kunder.
(Planacy AB, 2020-09-14)
Matsmart effektiviserar genom Planacy
Matsmart är ett expansivt tillväxtbolag med verksamhet i flera länder och en omsättning på över 400 miljoner kronor – och detta är bara början. Därför har de nu investerat i en budget, prognos och planeringsplattform för att undvika framtida komplicerade och personberoende budgetprocesser. Matsmart ville ha ett enkelt verktyg som är flexibelt och kan växa med företaget och anpassas efter deras unika processer.
(Planacy AB, 2020-06-02)
XVIVO Perfusion effektiviserar genom Planacy
XVIVO Perfusion har valt Planacys systemstöd för sina planeringsprocesser. De upplever att plattformen hjälpt dem få en mer effektiv och värdeskapande budget och prognosprocess. Den största nyttan anser XVIVO Perfusion är hur enkelt det är att bedriva budgetprocessen.
(Planacy AB, 2020-04-20)
Vitamin Well effektiviserar genom Planacy
Sedan Vitamin Well implementerat Planacy för sin budget och prognosprocess har de upplevt ett minskat beroende av Excel. Utöver det är en av de största nyttorna de ser det automatiska konsoliderandet av intäkter och kostnader. Vitamin Well ser att de med hjälp av Planacy har fått en effektivare och mer värdeskapande budget och prognosprocess som uppskattas av slutanvändarna i verksamheten på grund av dess enkelhet och tydlighet.
(Planacy AB, 2020-04-15)
Planacy lanserar ny mjukvara samt hemsida!
Vi är väldigt stolta och glada över att kunna presentera releasen av Planacy 5.0 – vår snabbaste och mest kraftfulla version hittills! Denna release för med sig en mängd förbättringar; bland annat har stödet för avancerade drivare utökats för att enklare och snabbare kunna anpassa Planacy efter komplexa regelverk och processer. Vi har även optimerat gränssnittet både för användare och administratörer, samt gjort det enklare att förvalta och skapa nya prognoser.
(Planacy AB, 2020-03-14)