Varför Axilium investerade i Texray

’Ett helt nytt material’ var något som lockade Axilium’s intresse direkt. Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar. I dag har Texray lyckats lansera sina första produkter, men Axilium ser ett flertal intressanta användningsområden för materialet och vi tror att tekniken kommer bli en het uppköpskandidat när Texray bevisat marknadspotentialen. Bolaget befinner sig nu i en global expansionsfas och ett Amerikanskt dotterbolag är under uppbyggnad.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Varför Axilium investerade i Texray

’Ett helt nytt material’ var något som lockade Axilium’s intresse direkt. Texray har under många år arbetat med att få fram ett material som ger samma skydd mot strålning som dagens tunga och klumpiga blylösningar. I dag har Texray lyckats lansera sina första produkter, men Axilium ser ett flertal intressanta användningsområden för materialet och vi tror att tekniken kommer bli en het uppköpskandidat när Texray bevisat marknadspotentialen. Bolaget befinner sig nu i en global expansionsfas och ett Amerikanskt dotterbolag är under uppbyggnad.
Då dessa investeringar är i onoterade, icke publika bolag kan detaljerad information endast delas med medlemmar.
För att ta del av mer information, vänligen Registrera er.
Ten Medical Design AB becomes Texray AB
While our name is changing, our ownership and our product innovations remain the same. We are committed in contributing to the escalating demand for clinically validated personal protection equipment. Our focus is clear; with Texray - the first radiation protection textile in the world, we will continue to protect medical practitioners from ionizing radiation.
(Texray AB, 2020-09-03)
Texray attracts new team members
Texray strengthens the team with two new members to accelerate the company towards a global presence.
(Texray AB, 2020-09-02)
LINC organizers supporting the use of HeadPeace and MindPeace
As an international congress organizer, I wanted our delegates to get the opportunity of getting access to these innovative products for personal protection.Therefore, we provided LINC 2020 specialedition of HeadPeace and MindPeace during this year's event”, says Professor Dierk Scheinert.
(Texray AB, 2020-06-10)