Ett medlemskap hos oss innebär Inga förpliktelser Bara möjligheter

På Axilium får du en personlig kontaktperson för frågor kring de investeringar som presenteras, och om utvecklingen av dina genomförda investeringar. Kommunikationen anpassas på individuell nivå. Vissa medlemmar önskar regelbunden kontakt med sin kontaktperson. Andra nöjer sig med våra nyhetsbrev och information om aktuella investeringsmöjligheter.

Ta första steget nu. Bli medlem i det slutna investerarnätverket. Helt utan förpliktelser och investeringskrav.
Steg 1
Registrera dig
och luta dig tillbaka.
Steg 2
Vi identifierar, ana­lyserar och
väljer ut lovande tillväxtbolag.
Steg 3
Investera i vanligtvis
otillgängliga bolag, från
100 000 SEK och uppåt.
Steg 4
Följ din investering tillsammans
med din egen kontaktperson.


SÄKERHET


Vi erbjuder aldrig medlemmarna i investerarnätverket en investering vi själva inte känner oss trygga med.

Vi utvärderar cirka 200 investeringserbjudanden per år. Vi granskar bolagens affärsidé, produkt, personerna bakom, marknadsförutsättningar och affärsmodell. På de slutliga kandidaterna genomförs en rigorös due diligence-process. Axilium investerar i några få av dem. Efter att vi gjort en investering och jobbat med bolaget en tid för att försäkra oss om potential och framtidsutsikter, erbjuds medlemmarna i det slutna investerarnätverket att bli delägare. Vi är ofta en relativt stor extern ägare i bolaget och engagerar oss exempelvis genom ett aktivt deltagande i styrelsen.KVALITET


Vi tar första och största risken själva.

Axilium gör det initiala jobbet och genomför alltid den första investeringen med eget kapital. Vi engagerar oss hårt i bolaget, för att det ska lyckas. När bolaget uppnått vissa milstolpar och uppfyllt uppsatta mål under inkubationstiden – och är redo för rejäl tillväxt – erbjuds medlemmarna i investerarnätverket att bli delägare. Medlemmens investering sker i det holdingbolag som i sin tur äger aktier i investeringsobjektet. Vi rekommenderar alltid medlemmarna i nätverket att se denna typ av investering som en extra krydda i en för övrigt väl balanserad investeringsportfölj.Notera att investeringar i onoterat ökar


Yale-modellen går ut på att ha en investeringsportfölj där investeringarna sprids mellan olika typer av tillgångar, och därmed minskar den totala risken samt ger en jämnare avkastning över tid. Modellen för kapitalförvaltning är utvecklad av Yale University i USA som är en av världens mest framgångsrika kapitalförvaltare. Andelen onoterat i Yales investeringsportfölj har ökat från 5% 1986 till runt 25% idag. Det är ett exempel på att investeringar i onoterade aktier och företag har fått allt större betydelse. De investeringar som Axilium erbjuder ger en bra diversifiering, även om de också påverkas av allmänna marknadskrafter. När marknaden har det tufft ger börsen ingen glädje, men det finns alltid innovativa bolag som lyckas även under dessa perioder, ibland just på grund av marknadsläget som tvingar fram nya innovationer.Allt ljus på startups, innovationer och tillväxt


Vi fokuserar på investeringar i startups som uppfyller våra grundkriterier; global skalbarhet, hög innovationsfaktor och att rätt entreprenörer är involverade. Vi siktar på bolag som med innovationer och ny smart teknologi på något sätt kan förändra världen, bidra med samhällsnytta, effektivisera en verksamhet, eller förbättra människors levnadsvillkor och göra livet lite enklare.Kontakt och uppföljning


Vi ser fram emot att göra flera spännande investeringsresor tillsammans med våra medlemmar. Bli medlem redan idag! Du får regelbundet våra nyhetsbrev och information om alla aktuella investeringsobjekt.